MTÜ Mehhatroonika Assotsiatsioon (lühend. MECA) on 2008.aastal asutatud mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärgiks on Eesti tööstuse konkurentsivõime kasv läbi kõrgtehnoloogilise tootmise arendamise, integreerides sel otstarbel erinevatesse valdkondadesse (eeskätt masinatööstus, elektroonika ja info-kommunikatsioonitehnoloogia) kuuluvaid ettevõtteid, haridus-teadusasutusi, tugistruktuure jt organisatsioone ja eraisikuid ning luues neile soodsaid arengutingimusi läbi erinevate tegevuste.