Projekt CLUSME (CB216)

Innoreg projekti lõpuseminar 15.mail 2013

Mehhatroonika Innovatsioonikeskuse külastamise kord

Mehhatroonika Innovatsioonikeskus ootab uudset paindtootmissüsteemi kasutama

10.-12.aprillil toimus õppereis Saksamaale

23.märtsi telesaade “Rakett69” toimus Mehhatroonika Innovatsioonikeskuses

MECA ja Clusterland koostöömemorandum

Mehhatroonika Innovatsioonikeskus nüüd Mehhatroonikumis avatud

Mehhatroonikumi maja ja Mehhatroonika Innovatsioonikeskuse avamine 24.okt.2012

FMS üle antud Mehhatroonika Assotsiatsioonile

FMS-teemalised koolitused

Alanud on FMSi tarne ja paigaldus

Valmis Innoreg projekti Mehhatroonika valdkonna inimressursi võtmekompetentse ning nende arendamisvõimalusi sisaldav analüüs

Innoreg projekti seminar ja kvaliteediteemaline seminar 18.-19.aprill 2012

Tehnopolis sõlmiti leping paindtootmissüsteemi ostmiseks rajatavasse Mehhatroonika Innovatsioonikeskusesse

Valmis Innoreg projekti uuringu raport mehhatroonika valdkonna suutlikkusest