Mis on MECA?

MTÜ Mehhatroonika Assotsiatsioon (lühend. MECA) on 2008.aastal asutatud mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärgiks on Eesti tööstuse konkurentsivõime kasv läbi kõrgtehnoloogilise tootmise arendamise, integreerides sel otstarbel erinevatesse valdkondadesse (eeskätt masinatööstus, elektroonika ja info-kommunikatsioonitehnoloogia) kuuluvaid ettevõtteid, haridus-teadusasutusi, tugistruktuure jt organisatsioone ja eraisikuid ning luues neile soodsaid arengutingimusi läbi erinevate tegevuste.

Rohkem infot MECAst

Uudised

Projekt CLUSME (CB216)

Perioodil 01.09.2015 – 31.08.2018 osaleb MECA rahvusvahelises projektis CLUSME (CB216). CLUSME projekti raames arendatakse Kesk-Läänemere piirkonna klastrite koostööd, et aidata kaasa masinatööstuse ja mehhatroonika valdkondade ettevõtete  ekspordivõimekuse kasvatamisele. Eesmärgiks on luua kontakte ja sidemeid ning arendada tooteid ja tegevusi, mis aitaksid kaasa Eesti ja Soome ettevõtete laienemisele valitud sihtturgudel väljaspool Euroopat. Projekti perioodiks on 1. […]

Innoreg projekti lõpuseminar 15.mail 2013

Kesk-Läänemere Interreg IVA programmi 2007-2013 poolt kaasrahastatava projekti Innoreg (SFE23) lõpuseminar “E-tootmine e-riigis ehk targad lahendused kõrgtehnoloogilises tootmises” toimub 15.mail. Uudis lisatud: 09.05.2013